RUBLOC - ISOLATIONSPLATTA
EN 18 mm tjock platta som finns i tre olika hårdheter, mjuk, medium och hård.
 

Mjuk typ
passiv isolation:
Skydd av känslig utrustning och instrument.

aktiv isolation:

För lättare fundament eller flytande golv där golvet placeras på mindre rubloc plattor. Isolation av kompressorer, pumpar som monterats på mindre betongblock, elektriska stationer och generatorer med flera.

 

Medium typ
aktiv isolation:
Isolation av tunga fundament och flytande golv (använd små plattor). Kan användas med alla typer av tyngre maskiner som lättare pressar, tunga kompressorer, textilmaskiner, tryckpressar, borrar, turbiner, svarvar, fräsar, plastinjektionsmaskiner, generatorer och kranar.

 

Hård typ
aktive isolation:
Identiska applikationer som medium typ men med ett högre tryckmotstånd. Denna hårda kvalitén ger en något lägre isolation men ger en högre stabilitet. Passar utmärkt för tunga maskiner med hög tyngdpunkt som skulle kunna skapa horisontella vibrationer
och för maskiner som kräver väldigt hög stabilitet.

 

Rubloc - Pad
RUBLOC - Pad

Installation
Rubloc-plattan kan lätt skäras till önskad storlek och form. En kniv kan användas till de mjukare men en elektrisk såg är bäst att använda till de hårdare.