RUBLOC - TRISOLATOR

RUBLOC Trisolator är ett dubbel system med en inre dämpmatta. De två yttre skikten är hårda och det inre är mjukare med en profil som ökar isolationskapaciteten. Den totala höjden är 28 mm och Trisolatorn kommer i tre hårdheter, Hård, Mjuk och Ultra Mjuk.

 

Hård typ
aktiv isolation:
Isolation av svarvar, kompressorer, pumpar, motorer, turbiner, transformatorer, luftkonditionering, hissmotorer, kvarnar, slipmaskiner, borr-, nit-, kapmaskiner, sågar, ventilation, blåsmskiner, kraftstationer, tryckpressar, kyl och fryskompressorer, injektionsmaskiner, textilmaskiner, tunga datorer, etc.

 

Mjuk typ
passiv isolation:
Skydd mot vibration för
laboratorieutrustning, vågar, mätinstrument, känslig elektronisk utrustning, instrument för inspelningsstudios, små datorer, etc.

aktive isolation:
Isolation av skrivare, högtalare, pappersförstörare, lätta motorer och pumpar (luftkonditionering), transformatorer, etc.

 

Ultra mjuk typ
passiv isolation:
Samma applikationer som den mjuka typen men för lättare utrustning där den horisonte
lla stabiliteten är av mindre vikt. Passiv isolation av laboratorieutrustning, optiska och elektriska apparater, lätta datorer, etc.

 

Rubloc - Trisolator
RUBLOC - Trisolator

Installation
Rubloc Trisolator kan lätt skäras till önskad storlek och form. En kniv kan användas till de mjukare men en elektrisk såg är bäst att använda till de hårdare.