DLM - DÄMPAD LAMINERAD METAL

DLM plåten är ett konstruktionsmaterial som dämpar strukturburna vibrationer och karftigt minskar utstrålat ljud. Plåten består av två plåtar och mellan dessa ett viskoelastistkt skikt. Det viskoelastiska skiktet ger god styrka och utmattningsuthållighet. DLM plåten kan kapas och borras som vanliga plåtar och kan också bockas dock måste radiien inte vara för liten. DLM plåtarna kan fogas samman med poppnit, skruvar men kan öven svetsas. DLM plåten har många användingsområden som tabellen nedan visar, den kan också användas som väggpanel för att få en kraftigt ökad transsmisionsförlust.

Användingsområde
Offshore:
Flytande golv för fartyg, yachts och oljeplattformar.
Byggindustri:
Flytande golv, dubbelväggskonstruktioner och ventilation.
Fordon & Maskiner:
Bussar, truckar, tåg, maskiner och storköksutrustning.

Flytande golv består av ett mineralullsskikt, som verkar som en sepparator, och DML plåten uppe på. Det skapar en signifikant reduktion av vibrationer och minskar utsrålat ljud. Det flytande golvet kan också kombineras med andra decksbeläggninar för att ytterligare förbättra de akustiska egenskaperna. Tex kan decket först beläggas med PUD 20 eller DLV 1000 och ett betong lager.