DLV 1000 - VISKOELASTISK DÄMPMASSA


DLV 1000 är ett viskoelastiskt dämpmaterial som är vatten baserat. Det är optimerat för att ge en hög förlustfaktor tillsammans med basstrukturen och ett motskikt. DLV 1000 kan kombineras med stål, aluminium, betong eller trä. En hög förlustfaktor ges vid ett  brett frekvens och temperatur intervall. Resultatet av den höga förlustfaktorn och optimerade skjuvmodulen är en kraftig reducering av vibrationer i strukturen och detta ger mindre utstrålat ljud. Man får även en ökad transmissionsförlust.


DLV 1000 on steel deck with concrete constraning layer

Användningsområde
Offshore:
Dämpning av båtdäck och golv.
Transmissionsförlust:
Ökad transmissionsförlust i väggar, golv och dörrar.
Maskiner:
Reducerade vibrationsnivåer av metallstrukturer och maskiner.