DLV 2000 - VISKOELASTISKT DÄMPLIM


DLV 2000 är ett vattenbaserat viskoelastiskt dämplim optimerat för träkonstruktioner. Styva material som plywood och spånskivor, som vanligtvis används i golvkonstruktioner, har en väldigt låg förlustfaktor. Detta gör att ljud och vibrationer lätt fortplantar sig i dessa material. Genom att introducera dämplimmet DLV 2000 kan förlustfaktorn ökas med en faktor 20. Detta leder till en i hög grad ökad reduktion av utstrålat ljud och kommer att förbättra miljön i byggnaden.


Sandwich konstruktion med plywood och DLV 2000

Användningsområde
Strukturdämpning:
Dämpning av golv i bussar och tåg.
Stegljudsdämpning:
Stegljudsdämpning av golv, scener och väggar i konserthallar.
Ökad transmissionsförlust:
Ökad transmissionsförlust i väggar och dörrar.
Maskiner:
Reducerade vibrationsnivåer av metallstrukturer och maskiner.
Högtalare:
Utmärkt vi konstruktion av högtalare.