RUBLOC - VIBRATIONSISOLATORERVibrationsisolatorer kan användas till flytande golv, isolation av maskiner och reducera ljudtransmission.

RUBLOC - Pad

RUBLOC - Trisolator

Genom att använda RUBLOC vibrationsisolatorer kan vibrationer som genereras av maskiner absorberas. Detta skyddar känslig utrustning så som datorer, mätinstrument och laboratorieutrustning från att förstöras. Man skapar också en behagligare arbetsmiljö för de som arbetar nära vibrationskällan och man förlänger dessutom livslängden på maskinen.

WNär isolatorerna är utsatta för vibrationer reagerar dom genom att samtidigt  pressas ihop men också böjas och vibrationsenergin omvandlas till värme. Isolatorerna har en oregelbunden struktur och detta ökar isolationsegenskaperna genom att introducera intern spänning. RUBLOC vibrationsisolatorer har en hög motståndskraft mot kemikalier och utmattning.

 

Aktiv isolation

Aktiv isolation

Active isolation

      Maskin uppställd på vibrationsisolatorer för att
      reducera att vibrationer fortplantar sig i golvet.
Passive isolation

nbsp;     Instrument placerade på mjuka
      vibrationsisolatorer för att skydda mot
      vibrationer som fortplantat sig i golvet.

Produkter
  RUBLOC Isolation Pad   Mjuk typ  Aktiv / Passiv isolation
  Medium typ  Aktiv isolation
  Hård typ  Aktiv isolation
  RUBLOC Trisolator   Hård typ  Aktiv isolation
  Mjuk typ  Aktiv / Passiv isolation
  Ultra mjuk typ  Passiv isolation
  RUBLOC Maskinsko   Mjuk typ  Passiv isolation
  Hård typ  Aktiv isolation
  RUBLOC Rör isolation   Ultra Mjuk  Rör isolation