VIBRATIONSDÄMPNINGVibrationsutbredningen i en dämpad struktur är mycket lägre än i en odämpad. Detta beror på den viskoelastiska effekten hos dämpmaterialet. Den dynamiska deformationen som sker i dämpmaterialet, orsakat av vibrationen, transformerar vibrationsenergin till värme energi. Denna förlust av energi skapar reduktion av vibrationer och ljudutstrålning.

För att kunna motverka att ljud transmitteras mellan två rum kan reflekterande / isolerande barriärer användas. Barriären behöver vara tillräckligt tung men måste också vara dämpad. Detta för att barriären även ska vara effektiv för frekvenser över koinsidens frekvensen. Dubbelväggskonstruktioner används ofta som ett kostnads effektivt alternativ.

 

Isolerande  metoder kan också användas för att reducera vibrationer i till exempel golvkonstruktioner. I detta fall placeras en distans mellan bas konstruktionen och det dämpade toppskiktet, till exempel en dämpad stålplåt. Dessa lösningar kallas normalt flytande golv.

 
FMT acoustics har möjligheten att simulera och beräkna förlustfaktorn och transmissionförlusten för olika applikationer.

 
Produkter
  PUD 20 Två komponents polyuretan massa för att användas i motskikts-applikationer. Används på golv tillsammans med plåt eller betong som motskikt.
  PUD 30 Två komponents polyuretan massa för att användas i motskikts-applikationer. Används på väggar och sluttande golv med plåt som motskikt.
  DLV 1000 Vattenbaserad akryldispertion optimerad att ge hög förlustfaktor i motskikts-applikationer..
  DLV 2000 Vattenbaserat viskoelastoiskt lim optimerat för träkonstruktioner.
  NGN 2000 Viskoelastiskt skikt med väldigt hög dämpning, designat för motskikts-applikationer av glasfiber och trä.